6 + 3 Μύθοι για τις εξορύξεις υδρογονανθράκων (έρευνα και άντληση) σε σχέση με το περιβάλλον και την οικονομία

1. “Το περιβάλλον δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο από τις εξορύξεις”    Το περιβάλλον όχι απλά διατρέχει κίνδυνο, αλλά η περιβαλλοντική…

Continue Reading →