Πάτρα 2019: Οι Μεσογειακοί Αγώνες των Ελληνικών Πετρελαίων

Μια δεκαετία και πλέον από την έναρξη της λεγόμενης οικονομικής κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία έπληξε σε τεράστιο βαθμό…

Continue Reading →

Σύντομη ανάλυση / παρουσίαση των μορφών και σταδίων ενός εξορυκτικού έργου και των επιπτώσεών τους

 Τεχνική διαδικασία μιας εξόρυξης  Όταν εντοπιστεί μια πετρελαιοπηγή, κατασκευάζεται πάνω της μια εγκατάσταση για να γίνει η εξόρυξη. Στη συνέχεια…

Continue Reading →

6 + 3 Μύθοι για τις εξορύξεις υδρογονανθράκων (έρευνα και άντληση) σε σχέση με το περιβάλλον και την οικονομία

1. “Το περιβάλλον δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο από τις εξορύξεις”    Το περιβάλλον όχι απλά διατρέχει κίνδυνο, αλλά η περιβαλλοντική…

Continue Reading →